Sloopwerk

Sloopwerk is een vakwerk. Het slopen van bedrijfspanden, woningen en schuren vraagt om een specifieke aanpak. Deze aanpak begint al voordat de sloop daadwerkelijk start. Te denken aan een asbestinventarisatie rapport. De daadwerkelijke asbestsanering kan eveneens door Grondweg worden uitgevoerd.

Bij sloopwerkzaamheden komen er diverse afvalstromen vrij en deze worden zorgvuldig uitgezocht. Veelal wordt dit met containers afgevoerd richting onze eigen afvalinzameling.

Recente projecten:

In opdracht voor van de gemeente Lochem hebben wij een bedrijfspand aan de Hanzeweg gesloopt t.b.v. de nieuwe Aldi die daar gebouwd is. Voorafgaande aan de sloop hebben we de asbestsanering uitgevoerd.